oleh

Biografi Sinuwun Tegalarum

Oleh: Dr. Purwadi, M.Hum

(Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara – LOKANTARA, hp.087864404347)

A. Sri Susuhunan Amangkurat Tegalarum

Sri Susuhunan Amangkurat Tegalarum adalah raja Mataram yang pintar, cekatan, sholeh, berilmu tinggi, berakhlakul karimah dan mempunyai misi jauh ke depan. Beliau memiliki istana pusat di Plered, istana peristirahatan Ajibarang Banyumas dan istana diplomasi di Kabupaten Tegal.

Kejayaan nenek moyang kita diungkapkan dengan istilah negeri kang panjang punjung pasir wukir, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja.

Masa kejayaan Kraton Majapahit diteruskan oleh Kraton Demak, Pajang dan Mataram. Kerajaan Mataram membawahi Kabupaten Tegal. Secara kronologis raja yang pernah memerintah kraton Mataram yaitu:

1. Panembahan Senopati (1575-1601)

2. Prabu Hanyakrawati (1601-1613)

3. Sultan Agung (1613-1645)

4. Susuhunan Amangkurat Agung (1645-1677)

5. Susuhunan Amangkurat Amral (1677-1703)

6. Susuhunan Amangkurat Mas (1703-1708)

7. Susuhunan Paku Buwana I (1708-1719)

Liputan JUGA  Sejarah Kabupaten Tegal

8. Susuhunan Amangkurat Jawa (1719-1726)

9. Susuhunan Paku Buwana II (1726-1749)

10. Susuhunan Paku Buwana III (1749-1788)

Raja keempat Kraton Mataram (1645-1677) adalah Sri Susuhunan Amangkurat Agung atau Susuhunan Tegal Arum. Nama kecil Sri Susuhunan Amangkurat Agung adalah Gusti Raden Mas Sayidin. Sejak remaja gemar mencari ilmu, rajin beribadah dan taat kepada orang tua.

Ayah Sinuwun Amangkurat Tegalarum bernama Sultan Agung, yang mewariskan nilai keluhuran, kebajikan, kepahlawanan dan keteladanan. Sri Amangkurat Agung dididik oleh Sultan Agung dalam bidang kenegaraan, pemerintahan, keagamaan, kesenian, kesusilaan.

Dalam kehidupan sehari-hari Amangkurat atau GRM Sayidin suka bersedekah, berjiwa sosial dan selalu memikirkan nasib orang lain. Beliau menjalankan perintah agama sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Agama ageming aji, dengan memeluk agama maka hidup menjadi terarah dan benar. Orang akan selamat di dunia dan akhirat.

Liputan JUGA  Sejarah Larapan Langse Pajimatan Amangkurat Tegalarum

Perjalanan sejarah Sri Susuhunan Amangkurat Agung perlu dipelajari, dipahami, dikaji, agar kita mendapat hikmah, suri tauladan. Beliau adalah raja Mataram yang besar dan terhormat.

Bagaimana kisah Sri Susuhunan Amangkurat Agung? Beginilah kisah nyata yang sesuai dengan fakta sejarah. Dinasti Mataram selanjutnya dipimpin oleh Sunan Amangkurat.

Bratadiningrat (1990) meriwayatkan silsilah Sunan Amangkurat I. Kutipan dalam bahasa Jawa secara lengkap adalah sebagai berikut: Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung Ing Nagari Mataram, putra Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma. Miyos saking Prameswari Dalem GKR Batang.

Asalsilahipun Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung Nagari Mataram:

1. Ingkang Sinuwun Prabu Brawijaya V ing Majapahit, peputra:

2. R. Bondhan Kejawen Ki Ageng Tarup III, peputra:

3. Ki Ageng Dhukuh ing Wonosobo, peputra

Liputan JUGA  Sejarah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

4. Pangeran Madhe Pandhan peputra:

5. R Adipati Mondoroko, Ki Jurumartani, peputra:

6. Pangeran Adipati Hupasanta ing Batang, peputra:

7. GKR Kulon, karan GKR Batang, peputra

8. Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Prabu Amangkurat Agung, ing Mataram. GRK Sayidin.

Prameswari dalem nomer 1 putrinipun Pangeran Pekik saking Surabaya. KR Mas. .

Prameswari dalem nomer 2 putrinipun Panembahan Radin, ing Pajang. GKR Kencana. Putra Putri Dalem sadaya:

1. Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Mas Amral, miyos saking Prameswari GKR Wetan atau Ratu Mas.

2. Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana I (Puger), miyos saking Prameswari Dalemnomer 2, GKR Kulon atau Ratu Kencana.

3. GRAy Pamot.

4. GPH Martosono

5. GPH Singasari.

6. GPH Silarong.

7. GPH Notoprojo.

8. GPH Ronggosatoto.

9. GPH Panular.

10. GRAy Adip. Sindurejo.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.